Ajuntament de Constantí

Serveis Socials > Posa´t les piles

És un programa que presta els Serveis Socials juntament amb l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Constantí.

Aquest servei procura assessorar sobre aspectes relacionats amb l’orientació personal, formativa i professional, als joves empadronats al municipi de Constantí entre 16 i 30 anys donat especial atenció a aquells que es troben en situació de risc social.

Fases del projecte
- La primera presa en contacte entre el ciutadà i l’educador/tècnic de joventut s’inicia a través d’una entrevista individual, on es determina la situació formativa, ocupacional i d’actitud..
- Es realitzen unes sessions de formació individuals o grupals, a escollir per l’usuari.
- Se l’acompanya en la seva inserció, formativa o laboral, a partir de l’establiment d’un pla de treball individualitzat.
- També hi haurà una avaluació final de l’usuari.
- Finalment es fa un seguiment de la seva inserció labora i/o formativa sobre les experiències de la recerca laboral i formativa.

Les activitats que es duen a terme són entre d’altres:
- Intercanvi d’experiències entre els participant.
- L’assessorament.
- Les simulacions d’entrevistes i les entrevistes d’orientació.
- L’anàlisi i suport de la recerca.
- La recerca de feina a càrrec de l’usuari.
- L’elaboració de currículum i l’elaboració de cartes de presentació.
- Cursos formatius.
- El seguiment de l’ocupació, el seu manteniment i la seva millora.
- Programa orientat a la recerca de feina mitjançant eines d’ofimàtica i d’internet organitzat pel servei del Punt Omnia i Posa`t les Piles.
Objectius:
- Atendre les demandes existents en els temes del món laboral.
- Oferir les estratègies adients per la recerca de feina o de cursos formatius.
- Promoure els recursos interns del ciutadà, com són l’autoestima, l’autocapacitat i l’autonomia.
- Que el propi usuari realitzi la recerca autònoma de feina i/o de curos formatius.

Tècnics responsables del Posa’t les Piles:
Pilar Vernet (educadora social) i Ignasi Manzanares (tècnic de joventut).

Informació
C/ Sant Pere, 49 baixos
43120 Constantí
Telèfon: 977 524036 email: serveissocials@constanti.cat