Ajuntament de Constantí

RR.HH. > Ofertes de treball

Convocatòria per la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de cinc places de l´Escala Administració Especial, subescala de serveis especials, classe Policia Local, categoría agent, escala bàsica

13 de setembre de 2017

Documents adjunts

Resolució BOE

Anunci DOGC agents policia local

Anunci modificació Bases BOPT

Anunci modificació Bases BOPT

Anunci modificació Bases BOPT

Anunci modificació Bases BOPT

Sol·licitud

Anunci BOPTConvocatòria d´una borsa de treball d´auxiliar de biblioteca

20 de maig de 2016

Documents adjunts

Acta de valoració. Resultats finals

Acta de valoració. Fase concurs

Acta de valoració. Entrevista personal

Acta de valoració del segon exercici. Prova teòrica

Acta de valoració del primer exercici. Prova de català

Acta de Constitució del Tribunal

Llistat d´admesos i exclosos

Informe Proves de Català

Sol·licitud

Bases

InstànciaBorsa de treball

26 de febrer de 2013

Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic mitjà de Cap de l'Àrea de Personal

 * Termini: Finalització presentació de sol·licituds 18 de març de 2013

Documents adjunts

Resultats de la Fase d´oposició

Llistat definitiu de persones admeses i excloses

Llistat provisional de persones admeses i excloses

Formulari de sol.licitud

Anunci i explicació de la convocatoria