Ajuntament de Constantí

RR.HH. > Processos oberts

Convocatòria per la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de cinc places de l´Escala Administració Especial, subescala de serveis especials, classe Policia Local, categoría agent, escala bàsica

13 de setembre de 2017

Documents adjunts

Anunci modificació Bases BOPT

Sol·licitud

Anunci BOPTConvocatòria d´una Borsa de Treball de Personal Auxiliar Administratiu

21 de juliol de 2017

Documents adjunts

Acta valoració Final

Acta valoració prova pràctica

Acta constitució dia 24

Acta Valoració Prova Teòrica

Acta Valoració de prova de Català

Acta de constitució del tribunal

Edicte modificació de les Bases

Edicte aprovació definitiva llista d´admesos i exclosos, amb canvi de data de proves.

Anunci rectificació errors materials

Edicte modificació data de les proves

Edicte admesos i exclosos provisional

Informe Proves de Català

Sol·licitud

BasesConvocatòria d´una Borsa de Treball urgent d´Agents de la Policia Local

17 de juliol de 2017

Documents adjunts

Anunci modifició de les Bases

Anunci DOGC

Acord Junta de Govern Local

Acta tribunal - 16/08/2017

Edicte Admesos i exclosos definitiu Policia Local

Edicte Admesos i exclosos provisional Policia Local

Sol·licitud

Bases

Anunci BOPTConvocatòria d´una Borsa de Treball de Tècnic/a comunitari/a en règim de funcionari/a interí/na

22 de juny de 2017

Documents adjunts

Acta del tribunal respecte l´estudi del Recurs d´Alçada

Decret d´alcaldia per la formació de Borsa de Treball

Acta final amb vot particular

Acta valoració entrevista

Acta constitució i valoració de la prova pràctica

EDICTE DEFINITIU D´ADMESOS I EXCLOSOS

Edicte Admesos i exclosos provisional Tècnic Comunitari

Sol·licitud

BasesConvocatòria d´una Borsa de Treball d´auxiliar d´educadora de Llar d´Infants

3 de març de 2017

Documents adjunts

Acta de Valoració de mèrits

Acta constitució tribunal dia 11

Acta Valoració de Prova teòrico-Pràctica

Acta Valoració de prova de Català

Acta de constitució del tribunal

Edicte aprovació definitiva admesos i exclosos

Informe Proves de Català

Edicte aprovació provisional llista admesos i exclosos, amb designació de tribunal i data de proves

Sol·licitud

Bases