Ajuntament de Constantí

RR.HH. > Processos oberts

Convocatòria per la cobertura, en règim de funcionari/a de carrera, d´una plaça de Tècnic en Administració General

24 de gener de 2018

Documents adjunts

Sol·licitud

BasesConvocatòria per la cobertura, en règim de funcionari/a interí, de la plaça de tresorer/a de l´Ajuntament de Constantí

24 de gener de 2018

Documents adjunts

Sol·licitud

BasesConvocatòria d´una Borsa de Treball de Professors de l´Escola de Música

14 de desembre de 2017

Documents adjunts

Edicte formació borsa de Treball

Acta valoració de mèrits i resultats finals

Acta prova de Català

Acta constitució Tribunal

Edicte admesos i exclosos definitiu professors de l´Escola de Música

Informe proves català

Correcció errada material

Edicte admesos i exclosos provisional professors de l´Escola de Música

Sol·licitud

BasesConvocatòria per la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de cinc places de l´Escala Administració Especial, subescala de serveis especials, classe Policia Local, categoría agent, escala bàsica

13 de setembre de 2017

Documents adjunts

Resolució BOE

Anunci DOGC agents policia local

Anunci modificació Bases BOPT

Anunci modificació Bases BOPT

Anunci modificació Bases BOPT

Anunci modificació Bases BOPT

Sol·licitud

Anunci BOPT