Ajuntament de Constantí

RR.HH.

Oferta pública d´ocupació de l´Ajuntament de Constantí

El Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Constantí s’encarrega, entre d’altres funcions, a dur a terme els processos selectius d’accés a l’ocupació pública d’aquest municipi, d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Quan l’Ajuntament necessita cobrir necessitats temporals amb personal no propi inicia la selecció a través de borses de treball. I en canvi quan les necessitats són de manera permanent s’inicia a través de convocatòries de selecció, prèvia aprovació de l’oferta pública d’ocupació, i pels sistemes selectius de concurs, de concurs-oposició o d’oposició lliure.

Les persones interessades en participar en els processos de selecció (borses de treball i convocatòries de selecció) han de presentar la sol•licitud al registre d'entrada a l'Ajuntament de Constantí (C. Major, 27, 43120 Constantí), acompanyant-hi la documentació que es menciona en les bases específiques o en la convocatòria de la borsa de treball.

Per a més informació us podeu adreçar al:

Departament de Recursos Humans
C. Major, 27
43120 Constantí
Tf.: 977 520 521
Fax.:977 521 121
Horari: dl.-dv.: 08.00-15.00 h.
dj.: 17.00-19.30 h.
a/e.: recursoshumans@constanti.cat