Ajuntament de Constantí

Policia > Petits consells d´autoprotecció

La seguretat dels establiments és responsabilitat de tots

La persona que voldrà efectuar un robatori, escollirà el seu objectiu tenint present dues coses:

-Quines dificultats presenta la sostracció ?
- Quin botí puc obtenir ?

Per tant els nostres esforços s'han de centrar en la protecció de l'establiment i en reduir el possible botí que el delinqüent pogués obtenir
Si actuem d'aquesta manera, farem un treball preventiu que reduirà el risc de ser víctimes de robatoris.
 

Com puc protegir millor els accesos del meu establiment?

Col·locació de reixes de seguretat que dificultin la palanca i l'acció dels gats hidràulics.
- Cal recordar que la reixa cal posar-la també durant la pausa del migdia

Alarmes connectades a centrals receptores.
- Caldrà dir a l'empresa receptora de l'alarma, que quan aquesta s'activa cal trucar d'immediat a la Policia Municipal , i no trucar primer al client, ja que es per temps).
- La centraleta receptora, ha de disposar de dades del client per si és necessari localitzar-lo per efectuar una inspecció de l'interior del local
- Connectar les alarmes també durant els migdies
- Per l'efecte dissuasiu que tenen, cal demanar a les empreses que ens instal•lin els sistemes de seguretat, que ens posin enganxines informatives a la porta d'accés del loc, alertant de les mesures adoptades.
 

Com puc protegir millor l´interior del meu establiment?

Col·locació d'un circuit tancat de televisió
- Aquest sistema permet protegir els espais d'ús general de l'establiment de l'acció dels furtadors
- Les úniques limitacions d'ús respecte de la instal·lació de videovigilància, serien llocs reservats com poden ser : els emprovadors, els lavabos, els vestidors, ...
- Aquest és un element dissuasiu i a més és d'important valor policial a l'hora d'aconseguir identificar l'autor/a del fet.
- Sobre la gravació , és important mantenir el sistema de gravació les 24 hores del dia ( la càmara pot gravar sostraccions mentre la botiga està tancada).
- Demani a l'empresa instal·ladora que li faciliti una enganxina per advertir a l'entrada respecte de la mesura de seguretat adoptada.

Protecció de productes amb alarmes
- Diversos sistemes permeten etiquetar els nostres productes per tal que s'activi l'alarma al passar per les barreres de control, a la sortida de l'establiment.
- Alertar respecte de la picaresca de folrar bosses amb paper metàl•lic que provoquen la inhibició del senyal d'alarma.
- Entre d'altres objectes, es poden revestir bosses de , abrics i jaquetes, caixes de regal, etc..
- Una altra opció de vulneració del sistema és la utilització de petites tenalles per trencar/arrencar els dispositius d'alarma del producte abans de passar la barrera.

Dotar l'establiment de personal de seguretat
- Seria una mesura complementària a l'anterior
- Disposar de personal uniformat, clarament identificable pels furtadors, redueix la possibilitat de ser objectiu de sostracció
- Si el persona de seguretat detecta un furtador, capacitat per reternir-lo mentre s'alerta a la Policia Municipal i ens fem càrrec de la gestió de l'incident
 

Que faig si sospito de l´actitud d´una persona?

- Vosté ha d'alertar a la policia, no només quan ha estat víctima d'un fet delictiu, sinó també quan sospita de l'actitud d'una persona, o quan reconeix persones que en altres ocasions li han efectuat una sostracció.

- Quan sospitem que una persona pot tenir intencions d'efectuar una sostracció i simplement ens assegurem que a nosaltres no en ho faci (el fem fora), a la pràctica li estem passat el problema a la botiga del costat.

- Si davant la presència de persones sospitoses vostè ens alerta telefònicament i facilita el màxim de dades sobre descripció, vestimenta i direcció que poden haver pres de les persones sospitoses, la policia farem les posteriors comprovacions que poden donar com a resultat, una major seguretat a la zona durant la resta de la jornada.
 

Què faig si soc víctima d´un atracament?

- Si la persona va armada, la prioritat ha de ser sempre evitar lesions a les persones
- Pensi que no coneix la persona que té al davant, ni com pot reaccionar aquesta, davant una resistència activa al robatori
- Serà de molt utilitat memoritzar el màxim de dades sobre l'aparença física de l'atracador, el tipus de roba, direcció de fugida i possible utilització d'un vehicle per efectuar la fugida
- Anoti tota aquesta informació quan li sigui possible, i truqui a la policia facilitant tota aquesta informació des d'un primer moment
- Pensi que mentre un vehicle s'adreça al seu establiment, altres dotacions policials ja poden iniciar la recerca
- Les alarmes d'atracament que alerten a una central, així com disposar de porter automàtic per filtrar l'accés al local són dues opcions possibles, en especial, si tenim productes d'un important valor.
 

Què faig amb els diners de la recaptació?

- Eviti les rutines a l'hora d'efectuar l'ingrés de la recaptació a l'entitat bancària
- Miri de no realitzar aquestes operacions els mateixos dies, a les mateixes hores, per les mateixes rutes i a la mateixa oficina bancària
- Quantes més rutines evitem, més dificultarem que algú hagi estudiat els nostres comportaments i ens vulgui sorprendre al carrer
- Sempre serà preferible efectuar periòdicament ingressos, que un sol ingrés d'una quantitat massa important. A més, no és convenient deixar a l'establiment quantitats importans de diners ja que són atractives pels delinqüents.
- No porti els diners en bosses agafades directament amb la mà, ni en bosses penjades de l'espatlla, ja que fàcilment li podran ser sostretres per alú que li realitzi una estrebada venint pel darrere.
- Empreses de seguretat, ofereixen el servei de recollida de diners directament a l'establiment comercial. Mentre arriba l'empresa, pot instal•lar caixes de seguretat escastades al terra o a la paret.
- En qualsevol cas de nit i durant les pauses dels migdies, no deixi quantitats importants de diners dins el local, i menys a la caixa registradora.
 

Si han robat al meu establiment com puc posar una denúncia?

Si vosté botiguer té dificultats per apropar-se a les nostres dependències per presentar la denúncia, la Policia Municipal li recollirem la denúncia directament en el seu establiment.