Ajuntament de Constantí

Plànols i mapes

SITUACIÓ - SERVEIS - PIC

Plànol de situació

Plànol de Serveis

Plànol Polígon industrial


Infraestructura de dades espacials de Catalunya (IDEC)

Amb el Servidor de Mapes IDEC podràs:

  - Descarregar en format GML diferents bases cartogràfiques, segons l'escala de visualització: Municipis, Comarques, Topogràfic 1:50.000.
  - Descarregar les ortofotos 1:25.000 color v4 de l'ICC, segons l'escala de visualització i en els formats georeferenciats: JPEG, IDRISI i MIRAMON (professional o lector de mapes).
- Accedir al catàleg de metadades IDEC segons la zona visualitzada i la cartografia seleccionada.
- Visualitzar les llegendes del diferents mapes temàtics.
- Donar transparències a diferents capes.
- Cercar, localitzar i identificar municipis, topònims, equipaments i adreces postals.
- Visualitzar de forma conjunta més de 100 capes d'informació.

Servidor de mapes interactius
 

Oficina Virtual del Cadastre

A través de l'OVC els ciutadans i les administracions públiques poden realitzar consultes de dades i mapes cadastrals.

Consulta de dades cadastrals i cartografia associada

Consell Superior Geogràfic

Client de visualització que ofereix la possibilitat de superposar dades geogràfiques (mapes, ortofotos, xarxes, etc) per poder crear nous mapes. Aquestes dades poden tenir diferents formats, coordenades i estar ubicades a diferents servidors, distribuïts geogràficament, i pertanyents a diferents organitzacions i institucions.

Mapes amb dades geogràfiques

Com arribar