Ajuntament de Constantí

Oficina Municipal de Treball > Persones interessades

Persones interessades

Cal demanar cita prèvia a la borsa de treball per realitzar una entrevista personal trucant per telèfon al 977 19 08 21 o per c/e: oficinadetreball@constanti.cat

I aportar la documentació necessària:
· Original i fotocòpia del DNI/NIE.
· Currículum actualitzat amb fotografía recent.
· Fotocòpia vida laboral actualitzada (per demanar-la truqueu al 901502050).
· Fotocòpia targeta de demanda d´ocupació.
· Original i fotocòpies de titulacions, carnets, etc.
· En cas de discapacitat, fotocòpia del certificat ICASS.


Cal complir amb els acords realitzats amb els tècnics i mantenir actualitzada la informació referent a la recerca.