Ajuntament de Constantí

Oficina Municipal de Treball > Persones interessades

Persones interessades

L'horari d'atenció és els dimarts i dijous de 10:00 a 14:00 hores.

 

Per formar part de la borsa de treball cal aportar la següent documentació:


· Original i fotocòpia del DNI/NIE.
· Currículum actualitzat amb fotografía recent.
· Fotocòpia vida laboral actualitzada (per demanar-la truqueu al 901502050).
· Fotocòpia targeta de demanda d´ocupació.
· Original i fotocòpies de titulacions, carnets, etc.
· En cas de discapacitat, fotocòpia del certificat ICASS.


Cal complir amb els acords realitzats amb els tècnics i mantenir actualitzada la informació referent a la recerca de feina.