Ajuntament de Constantí

Oficina Municipal de Treball > Serveis que s´ofereixen

Serveis que s´ofereixen

· Manteniment d’una borsa de treball activa. Servei d’intermediació laboral dirigit a candidats/es que cerquen feina i empreses que busquen treballadors/es amb diferents perfils professionals.

· Suport per fer o modificar el curriculum.

· Assessorament respecte altres tècniques de recerca de feina: carta de presentació, entrevista de selecció, proves de selecció, etc.
· Orientació laboral sobre recursos de formació, titulació reglada i no reglada, canals de recerca de feina, etc.

· Club de la feina: consulta guiada d’ofertes de treball. Actualització setmanal del llistat d’ofertes extretes de la premsa, el DOGC, BOPT, oficines del SOC, ETT, borses de treball digitals, etc.

· Prospecció d’empreses i gestió d’ofertes.

· Intermediació laboral amb empreses que recerquen personal. Gestió d’ofertes de feina , preselecció de candidats en funció del perfil demanat per l’empresa i seguiment de la inserció.

· Informació i assessorament a les empreses de programes que subvencionen la formació de treballadors, personal de pràctiques i gestió dels incentius municipals a la contractació de personal