Ajuntament de Constantí

Notícies

Cercar notícies

Ja pots llegir la revista dConstantí del mes de Febrer

14 de febrer de 2017

Descarrega't aquí l'últim número de la revista municipal


Consells de Protecció Civil davant les ventades

13 de febrer de 2017

Davant de les fortes ventades previstes per avui, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ens informa dels següents consells per tal de prevenir i evitar riscos:

Fotografies


L´Ajuntament realitza actuacions preventives per combatre la presència d´erugues

13 de febrer de 2017

L'Ajuntament de Constantí, a través de la seva regidoria de Medi Ambient, ha realitzat durant els darrers mesos una campanya de control per combatre les plagues de les erugues de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa), un insecte de distribució típicament mediterrània, que constitueix una plaga forestal que ataca els pins.

Entre els mesos de febrer i abril, amb l'arribada del bon temps i coincidint normalment amb final de l'hivern, les erugues de la processionària del pi, descendeixen des dels bolsons (típiques boles cotonoses blanques) dels pins buscant un lloc per enterrar-se en el sòl. En els tres últims estadis larvaris l'eruga presenta pèls urticants al llarg del cos, que es poden desprendre amb facilitat i ésser transportats pel vent sense rumb, produint en les persones i animals afeccions cutànies en forma d'urticària i dermatitis.

A efectes preventius, durant el mes d'octubre es va procedir a fer un tractament fitosanitari i a sulfatar tots els parcs i col·legis, i les zones amb pins, per tal de prevenir la plaga. Durant els mesos de gener i febrer s'han retirat les bosses de forma manual per tal d'evitar que aquests insectes baixin dels arbres i puguin arribar a causar danys a persones o animals. Durant aquests mesos, s'ha establert com a màxima prioritat combatre la presència d'aquest insecte. Les erugues, en baixar per l'arbre i caminar pel sòl esdevenen un perill si les oloren els gossos o les manipulen els nens. El passat dia 9 de febrer, durant la nit, i per tal d'evitar qualsevol tipus de risc i incidir en la menor mesura en el dia a dia dels nostres veïns, es va procedir a una nova fumigació

El principal problema d'aquests darrers dies han estat els forts vents que ens han afectat amb intensitat, i el fet que hi ha moltes zones privades amb pins que no han aplicat el corresponent tractament. Els propietaris de finques amb pins han de mantenir les seves propietats en un adequat estat fitosanitari, amb la finalitat de no ser focus de propagació de la plaga a altres pins de finques annexes i evitar molèsties per a la salut als veïns. És per aquest motiu que, en les properes setmanes, des de l'Ajuntament de Constantí s'iniciarà novament la campanya de neteja de terrenys i solars privats, que tan bona acollida va tenir durant l'any passat.


La Policia Local inicia una campanya de sensibilització als propietaris de gossos

13 de febrer de 2017

La Policia Local de Constantí, en l'exercici de les funcions de prevenció i protecció de la seguretat ciutadana i en compliment de les ordenances de convivència ciutadana, està duent a terme una campanya de sensibilització dirigida als veïns propietaris de gossos per tal que prenguin consciència de les seves obligacions com a responsables dels seus animals.

Des del cos policial es treballa per garantir el dret a la convivència de tothom en els espais públics, sancionant les conductes que siguin susceptibles de deteriorar el medi o el dret de tots a gaudir-lo. D'aquesta manera, qualsevol persona que realitzi accions que puguin causar patiment injustificat als animals haurà de ser sancionada, ja que aquesta conducta constitueix una infracció greu o molt greu segons s'estableix a les ordenances municipals.

La Policia Local recorda que el propietari de l'animal és responsable dels danys que aquest pugui ocasionar. En aquest sentit, s'adverteix que s'adoptaran les mesures oportunes per tal que la tranquil·litat dels veïns no es vegi alterada, evitant que l'animal constitueixi un perill o molèstia per a les persones.

Paral·lelament, des del cos s'informa que qualsevol persona que adquireix un gos, ha de saber que disposa d'un termini de 3 mesos per inscriure'l al cens municipal de l'Ajuntament. A més, tot propietari d'un animal té l'obligació de vacunar-lo contra les malalties i disposar de la cartilla sanitària. Es recorda també que els animals de companyia no han de dipositar les dejeccions en cap espai de la via pública. Per tant, el propietari serà responsable d'eliminar els excrements. Les infraccions a les ordenances municipals poder ser sancionades amb fins a 2.000 euros.


Ja es pot sol·licitar la tarifa social en la taxa de l´aigua

10 de febrer de 2017

L’Ajuntament de Constantí ha creat una nova TARIFA SOCIAL de l’aigua, que ha entrat en vigor des de l’1 de gener de 2017. La intenció del consistori és fer aquest tribut més progressiu i que pagui més qui més té i qui més consumeix. Per tal d’ajudar els col•lectius més vulnerables, s’ha posat en marxa una tarifa bonificada de l’aigua. Des de fa 4 anys, l’Ajuntament assumeix anualment un important dèficit en el subministrament d’aigua, de 317.398,55 €uros, entre el cost que generava el servei i els ingressos que s’obtenien d’aquesta taxa.

En què consisteix?
La nova tarifa social suposa un descompte d’un 46% en l’import de l’aigua en el primer tram de consum, és a dir, en els primers 24 m3 trimestrals consumits. Aquest descompte s’afegeix al que ja aplica l’Agència Catalana de l’Aigua en el concepte de Cànon de l’Aigua (Impost aplicat per la Generalitat de Catalunya en factura) i l’ampliació dels trams de consum per unitats de convivència de 4 o més membres al nucli familiar.

Qui en pot gaudir?

Els col·lectius que podran rebre l’ajuda són: 

•Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
•Perceptors d’una pensió mínima contributiva per jubilació o viduïtat.
•Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
•Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
•Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).
•Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
•Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
•Perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI).


Com s’ha de fer la sol·licitud?

La sol·licitud per accedir a les bonificacions s’ha de presentar a qualsevol de les oficines de l’Agència Catalana de l’Aigua o a través de la pàgina web de l’ACA
Un cop feta la sol·licitud i aprovada per l’ACA, aquest organisme ho comunicarà directament a Sorea, que aplicarà les bonificacions tant a la tarifa de l’aigua com al cànon de l’aigua. A més, des del dia 1 de gener de 2017, a totes aquelles persones que actualment tinguin cànon social, se’ls aplicarà directament (sense necessitat que ho solicitin) la bonificació en la Tarifa de l’aigua.