Ajuntament de Constantí

Notícies

Cercar notícies

El Ple no aprova la delegació dels serveis mediambientals al Consell Comarcal del Tarragonès

6 d´abril de 2017

Constantí no delegarà, de moment, les competències de gestió de serveis mediambientals al Consell Comarcal del Tarragonès. L’Ajuntament de Constantí va celebrar aquest dimecres 5 d’abril un Ple Extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia,  la delegació de competències de la gestió dels serveis mediambientals amb el Consell Comarcal del Tarragonès i la celebració del corresponent conveni.

Finalment, no es va aprovar aquesta delegació de competències al Consell Comarcal. Els grups d’ERC i PDecat Constantí van votar-hi en contra, i el PP i ICV es van abstenir. La proposta només va comptar amb els 5 vots favorables dels regidors del PSC, en un Ple on hi va haver l’absència del regidor d’Units pel Canvi per motius de salut. En tractar-se d’una delegació de competències a una administració superior, l’aprovació requeria majoria absoluta dels vots.

La urgència de la sessió es justificava en el fet que aquesta delegació de competències i gestió a favor del Consell Comarcal del Tarragonès s’havia d’aprovar per part de l’Ajuntament de Constantí abans que el Consell Comarcal celebri el seu Ple per tal que tingués coneixement d’aquest acord, previst per la setmana vinent.

El conveni amb el Consell Comarcal preveia una durada de 10 anys i contempla entre d’altres la substitució dels contenidors soterrats actuals per un model nou de contenidors, i ampliar també el nombre de contenidors que hi ha actualment, així com augmentar la freqüència de la recollida. Es tracta d’un contracte de gestió pública d’una durada de deu anys, que ofereix un servei mancomunat amb altres divuit poblacions de la zona.

Actualment, el Consell Comarcal ja s’ocupa del servei de recollida selectiva, deixalleria comarcal i neteja viària a Constantí, i amb el nou contracte s’incorporava també la recollida del rebuig i la matèria orgànica. El nou servei ampliava també el servei de neteja viària (diumenges i festius) i incorporava la neteja de contenidors soterrats A més, també es contemplaven campanyes de conscienciació i sensibilització a la ciutadania.

De moment quedarà prorrogat el servei de recollida actual, que es va iniciar l’any 2005, i si no hi ha novetats, serà el propi Ajuntament de Constantí qui farà la licitació i la nova contractació i adjudicació del servei, directament.