Ajuntament de Constantí

Membres del Consistori

Sr. Daniel Rodríguez Martorell

Sr. Daniel Rodríguez Martorell ERC

Sra. Sílvia Puerto Lleixà

Sra. Sílvia Puerto Lleixà ERC

Sr. Domingo García Núñez

Sr. Domingo García Núñez ERC

Sr. Josep Maria Franquès Martí

Sr. Josep Maria Franquès Martí CIU

Sra. Maria Isabel Barrena Bravo

Sra. Maria Isabel Barrena Bravo CIU

Sr. Ruben Gras Fernández

Sr. Ruben Gras Fernández ICV

Sr. Javier Carrión Baidez

Sr. Javier Carrión Baidez PP