Ajuntament de Constantí

Membres del Consistori

Il.lustríssim Sr. Óscar Sánchez Ibarra

Il.lustríssim Sr. Óscar Sánchez Ibarra PSC

Alcaldia

Àrees:

Governació, Seguretat, Urbanisme, Promoció Turística, Relacions amb el Polígon Industrial, Comunicació i Noves tecnologies.

Sra. Dolors Fortuny Golorons

Sra. Dolors Fortuny Golorons PSC

1era Tinent d´alcalde

Àrees:

Ensenyament, Cultura i Patrimoni, Formació i Promoció Econòmica, i Serveis Socials.
 

Horari d'atenció al ciutadà:
dijous de 19 a 20h i divendres de 10 a 11h
Tel. 977.520.521
dfortuny@constanti.cat 

Sr. Federico Díaz López

Sr. Federico Díaz López UPC

2on Tinent d´alcalde

Àrees:

Ocupació, Habitatge i Esports.

Horari d'atenció al ciutadà:
dijous de 11 a 12h i de 19 a 20h
Tel. 977.520.521
fdiaz@constanti.cat 

Sr. Vicenç Maceira Barbosa

Sr. Vicenç Maceira Barbosa PSC

3er Tinent d´alcalde

Àrees:

Hisenda i Patrimoni, Serveis i Obres Municipals, Neteja Viària i Recollida Selectiva, Entorn rural i Agricultura.
 

Horari d'atenció al ciutadà:
dijous de 12 a 1h i de 19 a 20h
Tel. 977.520.521
vmaceira@constanti.cat 

Sr. Jordi Pérez Hidalgo

Sr. Jordi Pérez Hidalgo PSC

Àrees:

Recursos Humans, Medi Ambient, Parcs i Jardins i Immigració.

Horari d'atenció al ciutadà:
dilluns de 14:15 a 15:15h i dimecres de 19:30 a 20:30h
Tel. 977.520.521
jperez@constanti.cat

Sra. Meritxell Cano Bravo

Sra. Meritxell Cano Bravo PSC

Àrees:

Festes, Joventut, Dona i Gent Gran, Associacions i Entitats, i Sanitat i Salut Pública.

Horari d'atenció al ciutadà:
dijous de 18 a 20h.
Tel. 977.520.521
mcano@constanti.cat