Ajuntament de Constantí

Mediació Comunitària > Actuacions

Des del Servei de Mediació s’ha iniciat tres actuacions:

• Campanya de Sensibilització a les Ordenances de Convivència; anar fent un porta a porta pel conjunt del poble per recordar-les i detectar possibles dificultats en la convivència.

• Projecte " mediem el teu Cas": s’informa i atent en casos concrets de conflictes entre dues o mes parts.

• Projecte "Intermediació Comunitària a les Escales": Facilitar als membres de la comunitat la resolució de conflictes quan les parts volen millorar.