Ajuntament de Constantí

Llar d´Infants > Període d´adaptació

Adaptació a la llar d´infants

Entenem per procés d'adaptació el temps que necessitarà un infant per acostumar-se a la llar d'infants; un espai que li es completament estrany, amb persones i companys que no coneix, i unes rutines i ritmes diferents de casa.

Vosaltres pares, haureu d'acostumar-vos a estar menys estona amb el vostre infant i ell o ella haurà d'acostumar-se també a estar menys estona amb vosaltres. Tots plegats haureu d'adaptar-vos a l'Escola, a la seva organització, a les educadores,...

És del tot aconsellable portar a terme l'adaptació de manera progressiva, evitant al principi, si és possible, llargues estades de l'infant a l'Escola. Cal un temps perquè cadascú trobi el seu lloc.

Cada infant tindrà "el seu temps d´adaptació"

Cada infant es únic i necessitarà el seu temps, el qual no serà igual per a tots donada la individualitat de cada un.Cal respectar les necessitats individuals de cada infant i vetllar per a que se senti bé a la llar.

La majoria ploren quan l'adult se'n va. Això és una reacció positiva, no preocupant; així expressen que estan en desacord, i es bo que ho facin . També hi ha una minoria que no ploren, o d'altres que ho expressen més tard.

L'objectiu de l'Escola és afavorir el procés d'adaptació , el qual esdevindrà més planer amb una relació de cooperació i diàleg amb tots vosaltres.

Si esteu segurs i confiats amb la Llar, amb l'educadora del vostre fill o filla, transmetreu aquests sentiments a l'infant i afavorireu el procés d'adaptació.

El nostre paper no ha de ser evitar-li el conflicte sinó ajudar-lo a superar-ho

A l'infant l'adaptació li suposa un conflicte però que, com a etapa de creixement, cal valorar-lo positivament. Cal mentalitzar-se que l'adaptació és un procés i no és una cosa que pugui fer-se en "quatre dies". L'infant necessita assimilar poc a poc la nova situació per anar resolent el conflicte que li provoca el canvi.

Ho poden manifestar de diverses maneres: plorant, alterant el son, canviant el seu estat d'ànim,...

La situació d'aquest període és de naturalesa emocional i per tant cada infant l'haurà de resoldre per si mateix.

La llar d´infants, un espai nou ple d´estímuls

Els nens i nenes es separa per unes hores del seu entorn familiar.Pel contrari, se li ofereix un espai nou ple d'estímuls agradables i engrescadors per a l'experimentació de formes, colors, sons, materials, etc., que li permetran ampliar el seu àmbit de coneixença i afectivitat. Tot això repercutirà en el seu desenvolupament maduratiu global.

Recursos per una bona adaptació

Entrevista personal educadora i família on el tema principal és l'infant, les seves necessitats, moment evolutiu en què es troba, etc. Es començarà amb estones curtes proposades per l'educadora, depenent de les necessitats de cada infant.Les entrades es faran esglaonades per donar als infants nouvinguts l'atenció i l'afecte individualitzat que necessitin.Respectem els objectes que el nen o la nena, els primers dies, puguin portar de casa a l'escola bressol, ja que fan d'enllaç entre un espai i l'altre.

Adeqüem l'aula i l'espai en general perquè hi hagi un ambient tranquil, acollidor i càlid.

Mantenim un contacte directe i diari amb la família.

Cal que us acomiadeu de l'infant, no l'enganyeu, digueu-li que tornareu més tard a buscar-lo.

Tingueu present que el període d'adaptació a la Llar d'Infants pot produir canvis de comportament a l'infant.

Procureu no alterar l'ordre de la casa, per exemple, no el canvieu d'habitació.

Convé que els xumets i els biberons que portin a la Llar d'Infants no siguin nous, sinó que ja hagin estat utilitzats.