Ajuntament de Constantí

Llar d´Infants > Personal

L´equip educatiu

L’equip educatiu està format per:
  - 5 tècniques en educació infantil que realitzen funcions de tutores d’aula: Joana Plana, Ester Morcillo, Eva Oller, Raquel Iñiguez, Erica bernad,
  - 1 educadora de suport: Montse Querol, 
  - 1 directora diplomada en educadió infantil: Isabel Andreu
  - 1 administrativa: Angeles Soto


A la llar d’infants les tutores cada any estan en una aula diferent i sempre amb els mateixos alumnes. Així doncs, la tutora que inicia a P0 continuarà amb els mateixos nens més els que vagin matriculant-se fins P3. D’aquesta manera els infants, que en edats tan petites creen vincles afectius molt grans, tenen sempre el mateix referent i creiem que això és positiu.


Les educadores de suport realitzen tasques d’ajuda a les tutores en moments de més feina i en activitats on es necesiten més mans. Una de les educzdorse de suport a més és l’encarregada de la cuina i dels Server de menjador i lde fer, juntament amb la directora, les sessions de psicomotricitat.Una altra educadora de suport també imparteix les sessions de música