Ajuntament de Constantí

Llar d´Infants > Breu història

Breu història

La Llar d’Infants Municipal de Constantí va entrar en funcionament el curs 96/97 però no va ser fins el curs 2000/2001 que es traslladà a l’actual edifici a la Plaça de les Escoles Velles rehabilitat l’any 2000 i propietat de l’Ajuntament de Constantí.

Des d’aleshores atenem les necessitats educatives i formatives dels infants del municipi d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. A la llar d’infants sempre s’ha vetllat per ser una eina educativa i també social que ofereixi a les famílies la possibilitat de fer compatible la seva vida laboral amb la familiar.

El nostre objectiu sempre ha estat que la llar d’infants sigui un espai educatiu, alegre, càlid i estimulant on es fomenti l’atenció educativa per tal d’afavorir i potenciar un desenvolupamet integral i harmònic dels infants i on les seves necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu i social siguin ateses