Ajuntament de Constantí

Escola d´Adults > Fupapso

Fupapso

Amb aquest projecte s’ha assolit donar resposta a les necessitats socials emergents i a la dinàmica de la comunitat, estant obert no només als veïns del barri sinó a tota la ciutat. El punt Òmnia és un espai obert a tothom on es pretén afavorir l’intercanvi generacional i intercultural de les persones. Per assolir els objectius plantejats es desenvolupen tres línies de actuació:

    • L’ús comunitari.
    • La inserció laboral.
    • La formació.

Entre els objectius de l’Òmnia tenint en compte el seu caràcter transversal trobem:

    • Impulsar i afavorir la participació així com la vinculació de les persones de la comunitat.
    • Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals i ocupacionals dels usuaris a través de l’accés a les noves tecnologies i de processos de formació i reciclatge.
    • Dinamitzar les diferents entitats del barri perquè accedeixin al món de les noves tecnologies.
    • Oferir un espai amb eines i recursos on les entitats puguin elaborar activitats, cercar informació, crear material

L’Ajuntament de Constantí i la Fupapso van arribar a un conveni per a que la línia d’actuació de formació per adults es fes a les instal•lacions de l’aula de la Xarxa Punt TIC que tenim a la nostra escola.