Ajuntament de Constantí

Horaris

ATENCIÓ AL PÚBLIC

 

Ajuntament Horari
Dilluns 9 a 14h
Dimarts

9 a 14h

16.30 a 18.30 h.*

Dimecres 9 a 14h
Dijous 9 a 14h
16.30 a 18:30 h*
Divendres 9 a 14h
Jutjat de Pau Horari
Dilluns 9 a 14
Dimarts 9 a 14h
Dimecres 9 a 14h
Dijous 9 a 14h
Divendres 9 a 14h
 

* Durant el període de vacances escolars d'estiu, de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h.